Home > EZTouchPLC
(Smart HMI with PLC I/O)
> EZTouchPLC Jr > EZTouchPLC Jr Accessories >


22 I/O Terminal Extension Board - EZ-LINK-JTPLC-22IO
22 I/O Terminal Extension Board - EZ-LINK-JTPLC-22IO


 
Price: $29.00


Product Code: EZ-LINK-JTPLC-22IO
Qty:

Description Documentation
 
22 I/O Terminal Extension Board for Jr. Touch PLC - EZ-LINK-JTPLC-22IO